17. Varovalni gozd

Predstavlja zaščito pred plazenjem tal, pred snežnimi plazovi, zadržuje vodo v tleh, da ne odteče prehitro..."

Mešani gozd, ki se pretežno nahaja na tem območju, predstavlja med točkama 13 in 17 varovalni gozd. Že ime pove, da nekaj varuje. Tako v tem primeru varuje strma pobočja Vojniškega hriba.
Varovalni gozdovi so zelo pomembni kot sistem naravne samozaščite pred raznimi negativnimi spremembami (degradacijami) okolja. Gozdni rastlinski pokrov varuje tla pred erozijo, vetrom, zemeljskimi in snežnimi plazovi, saj je razvil zadrževalni mehanizem. V takem gozdu vsa zelena živa bitja v skupaj delujejo proti težjim razmeram na strmem pobočju. Takšne gozdove je potrebno varovati in ohranjati, saj s tem vzdržujemo ravnovesje v naravi in tudi v okolju, kjer živi človek. Predstavlja zaščito pred plazenjem tal, pred snežnimi plazovi, zadržuje vodo v tleh, da ne odteče prehitro…