16. Mešan gozd

Mešani gozd ima razgiban gozdni rob, ki daje zatočišče številnim živalim in rastlinam. "

Mešan gozd sestavljajo tako iglavci kot listavci. Predstavlja veliko družino rastlin, ki se je prilagodila različnim pogojem ugodnim za vse. Mešan gozd ima več slojev, ki jih lahko vidimo, če pogledamo v višini svojih oči. Zgoraj so pretežno krošnje dreves, v naši višini so pretežno grmovnice in sencoljubne drevesne vrste, na tleh pa zelišča in mlado drevje. Drevesa si med sabo pomagajo pri rasti,, saj druga drugi ustvarjajo ugodne razmere za dobro rast. Včasih znotraj takšnih sestojev najdemo tudi skupine ene vrste npr. iglavcev, ki jih rast v skupini ustreza (npr. smreka). Mešani gozd ima razgiban gozdni rob, ki daje zatočišče številnim živalim in rastlinam.