Točke GUMP !

Objavljeno od Poldeka, 29. marec 2011
Vsebina: Točke |

Imena točk na poti

“Pot je sestavljena iz 22 točk, ki so označene s tablico na kateri je slovensko in latinsko ime, grafični deli in kratek opis točke. ”

Lahko jo razdelimo na dva dela:

  1. Prvi del poteka pretežno po gozdu in doseže prvo razgledno točko tik pred vrhom Plat.
  2. Drugi del se izmenjuje z lokalno cesto in gozdno potjo po rebru Vojniškega hriba.

Seznam vseh točk na poti

1. Maklen (Acer campestre)
2. Talni ali pedološki profil
3. Bezeg (Sambucus nigra)
4. Graden (Quercus petraea) in rogač (Lucanus cervus)
5. Zimzelene rastline (bršljan, žanjevec, pljučnik…)
6. Geološki prerez – peščenjak
7. Divja češnja (Prunus avium)
8. Poljski brest (Ulmus carpinifolia)
9. Jelka (Abies alba)
10. Gorski javor (Acer pseudoplatanus)
11. Beli gaber (Carpinus betulus)
12. Usmeritev proti Vojniku in zaključek krajše poti
13. Rdeči bor (Pinus sylvestris)
14. Bukev (Fagus sylvatica)
15. Brek (Sorbus torminalis)
16. Mešan gozd
17. Varovalni gozd
18. Kulturna krajina in živalski svet
19. Oreh (Juglans regia)
20. Kostanj (Castanea sativa)
21. Visokodebelni sadovnjak
22. Rušje (Pinus mugo)