6. Peščenjak

“ponekod še danes to preperelo matično kamnino odvažajo iz kamnolomov in jo uporabljajo za gradnjo...”

Peščenjak je ena od oblik kamninske matične osnove, ki spada v klastične-mehanske sedimentne kamnine. Ločimo vezane in nevezane. Značilni predstavniki nevezanih so grušč, prod, pesek, mulj in glina. Vezane oblike sedimentnih kamnin pa so breča, konglomerat, peščenjak, meljevec, glinavec. V teh vezanih delcih so najrazličnejši delci-kosi proda, peska, ki so povezani z različnimi karbonatnimi , kremenčevimi ali glinenimi vezmi. V preteklosti in ponekod še danes to preperelo matično kamnino odvažajo iz kamnolomov in jo uporabljajo za gradnjo, nasipe, gradnjo cest ter za posipni material.