21. Visokodebelni sadovnjak

Visokodebelni sadovnjaki so zelo pomembni za ptice, ki v njihovih krošnjah gnezdijo, se prehranjujejo in ohranjajo ravnovesje v prostoru."

Današnji sadovnjaki so povsem drugačni od starih, saj je način pridelave prav tako čisto drugačen, kakor je postalo drugačno naše življenje. Včasih so v sadovnjaku drevesa rasla daleč narazen. Izbor dreves je bil zelo različen. Krošnje so bile obrezane, vendar ne tako močno, kakor to delajo v novodobnih sadovnjakih. Drevesa niso bila škropljena, ker so bile krošnje previsoke, in ker bi to škodilo živalim, ki so se tam pasle. Želja vsakega kmeta je bila, da je imel po eno drevo vsake vrste, čeprav so prevladovale tepke in ozimna jabolka, ki so jih v večini predelali v žganje in jabolčnik. Danes takšni sadovnjaki izginjajo, saj jih nadomeščajo z novimi in modernejšimi in pretežno enovrstnimi. A to za nas pomeni veliko škodo, saj nimamo več ravnovesja v naravi in moramo zato poseči po različnih umetnih stvareh, da sploh pridelamo sadove. Visokodebelni sadovnjaki so zelo pomembni za ptice, ki v njihovih krošnjah gnezdijo, se prehranjujejo in ohranjajo ravnovesje v prostoru.