2. Talni ali pedološki profil

“Iz njega lahko izvemo, kakšne so lastnosti nekih tal, če nanje vplivamo ali če nanje ne vplivamo. ”

Pedološki profil je navpičen presek tal, v katerem določimo in opišemo pedološke horizonte. Opisi pedoloških profilov skupaj z podrobnejšimi (analitskimi) podatki horizontov v največji meri predstavljajo lastnosti talnega tipa. Horizont predstavlja zaporedje delovanja bioloških, kemičnih in geoloških vplivov v daljšem časovnem obdobju na sama tla. Iz njega lahko izvemo, kakšne so lastnosti nekih tal, če nanje vplivamo ali če nanje ne vplivamo. Glavni horizonti vsakega profila tal so:

  • horizont O - organski (najdebelejši, nastaja večinoma v gozdu in je sestavljen iz suhega listja in iglic, rastlinskih ostankov in gob…),
  • Horizont A - površinski humozni (je temno obarvan in bogat s hranili, saj se tukaj razgradi organska snov in tla obogati s snovmi, ki jih rastline potrebujejo za rast in razvoj),
  • Horizont B - kambični (je ponavadi rjave barve in nastane zaradi kopičenja netopnega ostanka pri preperevanju podlage),
  • Horizont C - zdrobljena matična podlaga in čvrsta kamnina.
Starejša tla lažje določamo in opazujemo kot mlajša. Tla se začnejo tvoriti s preperevanjem kamninske ali matične osnove. Kamninsko osnovo največkrat pri nas predstavlja apnenec, dolomit, fliš, prod… Na te podlage nato vplivajo voda, veter, temperatura, korenine, rastlinski pokrov in organizmi v tleh. Tla pri nas nastajajo zelo počasi (okoli 2 cm v 100 letih).