Objavljeno od Poldeka, 10. maj 2011
Vsebina: Posaditev |
Galerija

Posaditev dreves...

“Na novo je nasajenih 20 avtohtonih, a že skoraj izumrlih drevesnih vrst. ”

Vrste dreves, ki so bile posajene:

1. Skorš - 3 sadike

 • Sajenje dveh sadik pri točki 18 na primernem mestu. Poiskali smo dovolj odprto mesto v okolici gozdnega roba za klopjo. Potrebno je bilo pripraviti ustrezno mesto med grmovjem. Sadi se skupaj z jerebiko. Nudita ustrezno prehrano pticam in drugim živalim.
 • Sajenje ene sadike pri točki 22 na primernem mestu skupaj s skoršem.

2. Koprivovec - 2 sadiki

 • Sajenje pri Sončku ob robu gozda (točka 13). S svojim posebnim izgledom razgiba gozdni rob in se brez težav vključi v avtohtono vegetacijo. Obe sadiki smo posadili na dve različni mesti.

3. Tisa - 3 sadike

 • Sajenje (1 sadika) pri točki 11 ob klopi na bolj senčnem in zavetrnem mestu.
 • Sajenje (2 sadiki) pri točki 22 na bolj senčnem in zavetrnem mestu. skupaj s skoršem, jerebiko, rušjem in bodiko. Vse sadike se posadijo okoli te točke, najbolje vse skupaj.

4. Macesen - 3 sadike

 • Sajenje pri točki 22 na primernem mestu. Macesen ljubi odprte lege in izredno popestri okoliško vegetacijo. Vse sadike so se posadile na to mesto v skupini.

5. Rušje - 3 sadike

 • Sajenje pri točki 22 na primernem mestu. Poiskali smo dovolj odprto mesto v okolici gozdnega roba. Vse sadike se posadijo okoli te točke in skupaj.

6. Črna jelša - 2 sadiki

 • Sajenje pri točki 6 na primernem mestu. Poiskali smo dovolj važno mesto v okolici manjših izvirov blizu vodnega zajetja. Obe sadiki so se posadile skupaj v okolici te točke.

7. Jerebika - 3 sadike

 • Sajenje dveh sadik pri točki 18 na primernem mestu. Poiskali smo dovolj odprto mesto v okolici gozdnega roba za klopjo. Potrebno je pripraviti ustrezno mesto med grmovjem. Sadi se obe sadiki skupaj s skoršem. Nudita ustrezno prehrano pticam in drugim živalim.
 • Sajenje ene sadike pri točki 22 na primernem mestu skupaj s skoršem.

8. Bodika - 1 sadika

 • Sajenje pri točki 22 na primernem mestu. Poiskali smo dovolj odprto mesto v okolici gozdnega roba. Vse sadike se posadijo okoli te točke vse skupaj, najbolje stran od ostalih sadik.

Vse sadike je bilo potrebno zaščititi pred divjadjo in jih ustrezno vrsti tudi saditi na pravi način. Mesta posegov smo povrniti v začetno stanje. Posaditev si lahko ogledate v galeriji.