Objavljeno od Poldeka, 15. maj 2011
Vsebina: Otvoritev |

Otvoritvena slovesnost Gozdne učne poti Modrijanov

Morda po petih letih del občanov še vedno ne ve, da imamo v občini Vojnik pionirsko prireditev »Teden prijaznosti in dobrih dejanj«. Nekaj se jih pa še spomni, da je bila ob tednu, ki je bil tematsko posvečen prijaznosti do narave, obljuba organizatorjev, društva Izvir iz Nove Cerkve, da bodo postavili prvo gozdno učno pot. Po treh letih so „besede postale meso“, saj se lahko od 14. maja sprehodite po novi poti..”

Gozdna učna pot, ki jo bomo krajše poimenovali Gump (Gozdna učna pot Modrijanov, saj je priljubljen narodno-zabavni ansambel pomagal pri zbiranju sredstev), se začne pri cerkvi sv. Florijana v trgu Vojnika, zaključi pa se pri planinskem domu na Tomažu. Novo pot so na dan otvoritve mnogi že prehodili. Precej pa se jih je zbralo tudi na sami otvoritvi. Za kulturni program so poskrbeli vojniški osnovnošolci in Moški pevski zbor France Prešeren Vojnik, pomen poti pa so z besedami opisali: predsednica društva Izvir Mila Kočevar, državna sekretarka z ministrstva za šolstvo Alenka Pavlovec ter župan Beno Podergajs. Pot, ki se začne in skoraj konča pri cerkvi, sta blagoslovila župnik Anton Perger ter dekan Alojz Vicman. „Brez pomoči občine, ki nam je dala premostitveno posojilo, nam ne bi uspelo,“ je poudarila Mila Kočevar. Društvo je namreč sredstva za ureditev poti dobilo na razpisu, vendar pa morajo na drugi del izplačila počakati do jeseni. Kočevarjeva se je prav posebej zahvalila tudi Geodetskemu zavodu Slovenije, Planinskemu društvu Vojnik, Modrijanom in Urbanu Podergajsu.