Kako je nastal GUMP !

Objavljeno od Poldeka, 31. maj 2011
Vsebina: nastanek |

Projekt GUMP je kratica, ki pomeni Gozdna učna pot Modrijanov. Ideja o izdelavi poti je dozorela skozi nekaj letno delo članov Društva Izvir, ki že šest let pripravljajo Teden prijaznosti in dobrih dejanj v občini Vojnik. Pravi idejni začetek pa se je začel pri organizaciji vsebine v Tednu prijaznosti do narave in naših gozdov v letu 2009. V tem tednu je društvo organiziralo predavanja znanih strokovnjakov s področja varovanja okolja in odnosa do gozdov. Različne vsebine predavateljev so nas napeljale na misel, da v občini Vojnik, konkretno v Vojniku pripravimo in postavimo gozdno učno pot, ki naj bi bila skladna z  z lokalno razvojno strategijo. Kot takšna bi prispevala k razvoju perspektivnih dejavnosti na podeželju z aktiviranjem lokalnih potencialov in virov.

Gozdna učna pot Modrijanov bo ustvarila potencial za izkoriščanje prepoznavnih priložnosti kraja, vplivala bo na močnejšo pripadnost prebivalcev skupnosti za njen samorazvoj, za sodelovanje, za povečanje znanja o gozdovih in o sobivanju z njim, doprinesla bo k varovanju okolja in osveščanju širše javnosti o pomenu naravnega okolja, kar gozdovi vsekakor so ter ohranjanju naravnega ravnovesja.

V čisto splošnem pogledu pa bo gozdna učna pot prispevala k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev občine Vojnik pa tudi drugih, ki bodo šli po poti in se izobrazili z njeno vsebino.

 

“Ponosni smo, da so nas pri oblikovanju te poti podprli sami glasbeniki, to so glasbena skupina Modrijani!”