Pozdravljen Modrijan!

Objavljeno od Poldeka, 15. maj 2012

Gozdna učna pot, ki smo jo krajše poimenovali Gump (Gozdna učna pot Modrijanov, saj je priljubljen narodno-zabavni ansambel pomagal pri zbiranju sredstev), se začne pri cerkvi sv. Florijana v trgu Vojnika, zaključi pa se pri planinskem domu na Tomažu. Na poti je 22 oznak, na katerih so zapisane posebnosti videnega drevesa, nekaj klopi za počitek, na novo pa je nasajenih 20 avtohtonih, a že skoraj izumrlih drevesnih vrst.

Gozdna učna pot GUMP ima izhodišče pri cerkvi Svetega Florjana v Vojniku na nadmorski višini 283 m, zaključi pa se pri Planinski koči na Tomažu tik pod cerkvijo Svetega Tomaža na nadmorski višini 437 m (višinska razlika 154 m). Primerna je za vse mlade od 7 let starosti naprej. Pot je razgibana in »planinsko« razpoložena, saj delno poteka po obstoječi planinski poti. Prvi del poti je primeren tudi za najmlajše pohodnike. Poteka po široki gozdni poti vse do »Sončka«, od koder se lahko vrnemo po cesti nazaj in sledimo oznakam do naselja tako, da se pri točki 12 spustimo po lokalni cesti skozi Vojnik do izhodiščne točke.

Odprtje poti GUMP

Morda po petih letih del občanov še vedno ne ve, da imamo v občini Vojnik pionirsko prireditev »Teden prijaznosti in dobrih dejanj«. Nekaj se jih pa še spomni, da je bila ob tednu, ki je bil tematsko posvečen prijaznosti do narave, obljuba organizatorjev, društva Izvir iz Nove Cerkve, da bodo postavili prvo gozdno učno pot. Po treh letih so „besede postale meso“, saj se lahko od 14. maja sprehodite po novi poti.

Bonton v naravnem okolju in v naselju ali kako se obnašamo v naravi:

  1. Vedno odnesemo domov vse smeti.
  2. Pogovarjamo se tiho in mirno.
  3. Ne uničujemo tabel in drugih označb ter klopi.
  4. Pazimo na drevesa, še posebej na njihove »otroke«, to je na mlada drevesa.
  5. Z živalmi, rastlinami, plodovi in gobami ravnamo spoštljivo ter jih ne nabiramo v velikih količinah ali jih uničujemo.
  6. V naselju ne vstopamo na vrtove ali dvorišča hiš, ki jih ne poznamo.
  7. Med hišami ne kričimo in se obnašamo spoštljivo do vseh prebivalcev.

Odgovornost za varnost na poti nosi obiskovalci sami...